MŪSŲ ĮSIPAREIGOJIMAS DĖL GYVŪNŲ GEROVĖS

Mūsų įmonė yra atsidavusi gyvūnų gerovei ir siekia, kad vieną dieną jokia vyriausybė ar reguliuotojas jokiame pasaulio kampelyje nereikalaus atlikti kosmetikos priemonių saugumo bandymų su laboratoriniais gyvūnais.

Mes esame pasaulinė įmonė ir laikomės visų reguliavimo reikalavimų, susijusių su bandymais, atliekamais su gyvūnais, visur, kur tik vykdome veiklą. Laikantis ES direktyvos, draudžiančios atlikti bandymus su gyvūnais, neatliekami jokie tokie bandymai norint patvirtinti kosmetikos priemonių, kurias pardavinėjame Europoje, saugumą.

 

Deja, kai kurios vyriausybės ir reguliuojančios institucijos tebereikalauja atlikti bandymus su gyvūnais, nors dėl pažangos in vitro bandymo alternatyvų srityje ir jau prieinamų saugos duomenų jie nebėra reikalingi. Štai ką stengiamės pakeisti.

 

Mūsų įmonė 35 metus skatino bandymo alternatyvų, kurios būtų moksliškai pagrįstos ir priimtinos saugumo reguliuotojams, vystymą. Mes esame lyderiai, skatinantys ir dalyvaujantys kuriant, patvirtinant ir priimant alternatyvius ne su gyvūnais atliekamus bandymo metodus visame pasaulyje – kasmet investuojame per 1 milijoną dolerių į alternatyvų, kurioms nereikalingi gyvūnai, tyrimus. Mes glaudžiai bendradarbiaujame su viso pasaulio reguliuojančiomis institucijomis norėdami patikrinti, kaip ne su gyvūnais atliekamus bandymus būtų galima įtraukti į jų saugumo reikalavimus, taikomus vartotojų gaminiams, ir mūsų pastangas pripažino Žmonės už saugų elgesį su gyvūnais (angl. People for the Ethical Treatment of Animals). Šie variantai, kuriems nereikalingi gyvūnai, yra tokie tvirti, kad galėjome paskelbti savanorišką moratoriumą dėl visų bandymų su gyvūnais, atliekamų su mūsų asmens priežiūros gaminiais, skirtais suaugusiesiems. Šis moratoriumas galioja visame pasaulyje nuo 1999 m.

Mes taip pat išlaikėme įsipareigojimą ieškoti ir taikyti alternatyvius metodus palaikant ir bendradarbiaujant su Europos partneryste alternatyvoms gyvūnams skatinti (angl. European Partnership for Alternative to Animals (EPAA)) ir In vitro mokslo institutu (angl. Institute for In Vitro Science (IIVS)). Mūsų įmonė aktyviai dalijasi savo darbu siekdama sumažinti gyvūnų išnaudojimą ir kurti alternatyvas, kad ši informacija padėtų kitiems ieškant būdų, kaip kuo labiau sumažinti gyvūnų išnaudojimą.

 

Mes laukiame dienos, kai visos šalys pripažins alternatyvius metodus ir visus reikiamus kosmetikos gaminių saugumo tyrimus bus galima atlikti neišnaudojant gyvūnų. Ir toliau stengsimės, kad ta diena ateitų kuo greičiau.

 

Tikimės, kad norėdami gauti išsamesnės informacijos šia svarbia tema, apsilankysite mūsų interneto svetainės www.colgatepalmolive.lt puslapyje „Tvarumas“.